top of page

Våre tjenester

Mercura AS er en total leverandør av tradisjonelle regnskaps- og rådgivningstjenester med hovedvekt på å gi våre
kunder konkurransefortrinn gjennom bruk av vår faglige kompetanse, moderne teknologi og solid erfaring.

Regnskap

Vi er her for å gjøre hverdag lettere

01

Bokføring

03

Driftsrapportering

05

Betalingsformidling

07

Rapportering av offentlige avgifter

09

Øvrige ligningspapirer

02

Lønnskjøring

04

Budsjettering

06

Fakturering

08

Skattemelding

10

Årsoppgjør

Grå temaobjekter
Blå personlige objekter

Rådgivning

Vi er her for å hjelpe deg

01

Økonomisk rådgivning

03

Skatte- og avgiftsmessige spørsmål

02

Etablering og omorganisering avselskap

04

Regnskapsspørsmål

05

Selskapsrett Valg av selskapsform, fisjon, fusjon og kapitalendring m.v.

Telefon

74 99 99 96

E-post

Kontortid

bottom of page